Studiu privind asigurările de viață și rolul lor

Studiu privind asigurările de viață și rolul lor

APC România a studiat un pachet larg de asigurări de viaţă, comercializate prin diverse canale de distribuţie specifice acestei industrii, în vederea analizării informațiilor menționate în cadrul documentelor pe care consumatorul (în acest caz asiguratul) trebuie sa le citească şi să le semneze. Scopul acestei analize îl constituie informarea și educarea consumatorilor de astfel de produse.

Studiul a fost realizat de către o echipă coordonată de către Mihaela Levițchi și Adrian Șerbănescu, experți produse asigurare ai APC România. La realizarea studiului s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare referitoare la asigurările de viaţă.

Pentru efectuarea acestui studiu s-au abordat diferite tipuri de asigurări de viață, precum și contractul de asigurare din perspectiva drepturilor și obligațiilor asiguratului și asigurătorului.

Asigurările de viață sunt o formă de protecţie “împotriva riscului neprevăzut” de tip facultativ şi nu obligatoriu. Exista totuşi cazuri când asigurarea de viaţă devine “obligatorie”, cum ar fi cazul contractării unui credit bancar. În acest caz, asigurarea de viață se încheie având ca risc principal acoperit decesul, la care se pot ataşa şi clauze precum invaliditatea temporară/permanentă, incapacitatea temporară de muncă şi pierderea involuntară a locului de muncă. Aceasta este executată de banca creditoare doar în momentul în care asiguratul se află în situaţiile menţionate, altfel spus fie la momentul decesului sau a constatării invalidităţii permanente, prin achitarea soldului rămas de rambursat ca şi despăgubire, fie la intrarea în şomaj, prin plata unui număr de rate lunare consecutive aferente creditului respectiv.

În general, asigurările de viață acoperă riscul de deces. Pentru a mări gradul de acoperire a riscului asigurat poliței de asigurare de viață i se pot atașa clauze suplimentare, caz în care vorbim despre asigurări de viață suplimentare.

“Acordarea despăgubirilor pentru producerea riscului asigurat de clauza suplimentară este diferită de suma asigurată din cadrul poliței de bază (suma asigurată în caz de deces)”, explică doamna Mihaela Levițchi.

Contractul de asigurare presupune plata unei prime de asigurare de către asigurat, asigurătorul fiind obligat să plătească, în cazul producerii riscului asigurat, despăgubirea sau suma asigurată (denumită și indemnizație), în limtele și termenele stabilite. Asiguratul reprezintă persoana/persoanele a cărei/căror viață sau stare de sănătate constituie obiectul asigurării. Contractantul asigurării reprezintă persoana fizică sau juridică care încheie contractul de asigurare cu asigurătorul şi care se obligă să plătească prima de asigurare. De cele mai multe ori contractantul este însăşi persoana asigurată.

Încheierea contractului de asigurare se constată prin polița de asigurare sau certificatul de asigurare emis și semnat de asigurător ori prin notă de acoperire emisă și semnată de brokerul de asigurare. Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate și certificate și prin mijloace electronice.

În ceea ce privește condițiile de asigurare, acestea sunt specifice fiecărei societăți de asigurare în parte, iar contractul de asigurare își încetează efectele la data la care contractantul/asiguratul solicită rezilierea contractului. “În acest caz, contractantul va primi valoarea de răscumpărare rezultată din contract”, menționează domnul Adrian Şerbănescu. Lichidarea daunelor în asigurările de viață se va face în conformitate cu prevederile condițiilor de asigurare și a legislației în vigoare.

Prețul primei de asigurare depinde de mai mulți factori cum ar fi vârsta, starea de sănătate, activitatea profesională, hobby-uri, dar și de tipul de asigurare ales.

Dintre acești factori, starea de sănătate este determinantă pentru încheierea unei asigurări de viață. Majoritatea asigurătorilor recurg la o examinare medicală detaliată pentru a evalua starea de sănătate a asiguratului. Sunt asigurători care evaluează starea de sănătate pe baza răspunsurilor oferite de către asigurat la întrebările adresate acestuia prin intermediul unui formular de evaluare. Regula unanimă în domeniul asigurărilor de viață este că declarațiile inexacte sau făcute cu rea credință de către asigurat ori de către contractantul asigurării, dovedite astfel de către asigurător, atrag nulitatea contractului. Cu toate acestea, asigurătorul poate menține contractul de asigurare, în situația în care constatarea declarației inexacte are loc anterior producerii riscului. În acest caz, asigurătorul poate solicita majorarea primei.

Prezentarea succintă a produselor de asigurare de viață identificate

Asigurarea de supraviețuire presupune plata primelor pe durata contractului, la sfârșitul contractului asiguratul urmând să beneficieze de întreaga sumă asigurată. Așadar, acest tip de asigurare garantează beneficiarului suma asigurată, cu condiția ca, la expirarea contractului, asiguratul să fie în viață. Beneficiarul este cel mai frecvent însăși persoana asigurată. În cazul decesului asiguratului înainte de expirarea poliței, asigurătorul este exonerat de obligațiile din contract, anulând orice datorie față de moștenitorii asiguratului, iar suma acumulată din primele plătite până în acel moment va reveni asigurătorului.

Asigurarea de deces este o formă de asigurare de viață foarte simplă care protejează asiguratul exclusiv împotriva riscului de deces, orice remunerație având loc doar la producerea acestui eveniment, înaintea expirării valabilității poliței. Asigurarea de deces nu are caracterul unei asigurări de economisire, ci doar de protecție împotriva riscului asigurat. În cazul acestui tip de asigurare, asigurătorul va plăti suma asigurată dacă evenimentul asigurat (decesul) s-a produs în perioada de valabilitate a poliței. Dacă la expirarea valabilității poliței, asiguratul este încă în viață, societatea de asigurări nu este obligată la nicio plată, polița devenind nulă. 

Asigurarea mixtă de viață permite economisirea, capitalizarea, investirea banilor pe de o parte, iar pe de altă parte asigură viitorul familiei. Cea mai mare și mai importantă diferență între acest tip de asigurare și cea prezentată anterior este faptul că acoperă și riscul de supraviețuire. În cazul decesului asiguratului, beneficiarul va primi suma de bani stipulată în contract, iar în cazul în care asiguratul supraviețuiește va primi suma asigurată. 

Anuitatea/Asigurarea de tip rentă. Asigurătorul se obligă ca, în schimbul unei prime de asigurare plătite de asigurat, în sumă unică sau eșalonat, să-i furnizeze acestuia o indemnizație periodică. Există o paletă largă de tipuri de rente, în funcție de durata perioadei de plată, de tipul beneficiarului și de modul de transmitere a dreptului de a încasa renta.

Dintre cele mai cunoscute și des întâlnite tipuri, enumerăm:

 • Renta cu rată fixă, cunoscută și sub denumirea de rentă de studii – presupune că indemnizația de asigurare este plătită indiferent dacă asiguratul mai trăiește sau nu; rata fixă se plătește pentru o anumită perioadă determinată, de regulă un număr de ani.

 • Renta (pensia) – poate fi în funcție de durata de plată a indemnizației, viageră, plătită până la decesul asiguratului sau temporară, plătită până la o dată stabilită sau la decesul asiguratului, dacă acesta intervine înainte de acea dată.

 • Renta de supraviețuire – presupune acordarea unei indemnizații periodice în cazul decesului asiguratului, în favoarea coasiguratului, dacă acesta este în viață.

Ca forme specifice de asigurare, mai des întâlnite sunt:

 • Renta temporară de supraviețuire – presupune acordarea indemnizației până la data stabilită în prealabil în contract sau până la data decesului coasiguratului, dacă acesta survine mai devreme;

 • Renta de supraviețuire viageră, în cazul în care coasiguratul moare înaintea primului asigurat, asigurarea expiră chiar înaintea acordării primei indemnizații.

Prezentarea succintă a produselor de asigurare de viață suplimentare identificate

Asigurarea suplimentară de deces din accident – poate fi încheiată numai dacă există o asigurare principală (accident – un eveniment brusc, extern organismului asiguratului, neprevăzut și neintenționat care a provocat instantaneu asiguratului o leziune identificabilă de către un medic la locul și momentul producerii).

Asigurarea suplimentară de spitalizare sau de intervenție chirurgicală din orice cauză sau de spitalizare, respectiv intervenție chirurgicală din accident – poate fi încheiată numai dacă există o asigurare principală. Atașarea acestei clauze mărește gradul de acoperire a riscurilor asigurate.

Asigurarea suplimentară de îmbolnăvire gravă – poate fi încheiată numai dacă există o asigurare principală. Atașarea acestei clauze mărește gradul de acoperire a riscurilor asigurate, sporește acoperirea asigurării de viață standard și protejează veniturile familiei în eventualitatea în care un membru asigurat al familiei suferă de o boală gravă.Riscul acoperit de această clauză este diagnosticarea pentru prima dată a persoanei asigurate, în perioada de valabilitate a clauzei, cu una din următoarele afecțiuni: cancerul sau tumora malignă, infarctul miocardic, afecțiuni coronare care reclamă o intervenție de tip bypass, atacul vascular cerebral, insuficiența renală, transplantul major de organe, orbirea, arsurile grave, incapacitatea de autoîngrijire, scleroză multiplă, pierderea unui membru, paralizia, pierderea auzului, afecțiunile cardiace care necesită intervenții pe valvele cardiace, afecțiuni care necesită grefa de aortă, pierderea vorbirii, boala Alzheimer, boala Parkinson, coma, tumorile cerebrale benigne, infectarea cu HIV prin transfuzii, infecția ocupațională cu HIV. Aceste afecțiuni grave diferă de la o companie la alta în funcție de condițiile de asigurare.

Asigurare suplimentară în caz de invaliditate permanentă parțială/totală din accident– această clauză are ca scop asigurarea unor venituri în cazul în care persoana asigurată nu mai poate exercita o profesie sau activitate care să îi ofere câștiguri materiale. 

Asigurarea suplimentară de exonerare de la plata primelor de asigurare în cazul dobândirii unei îmbolnăviri grave sau în cazul dobândirii unei invalidități – presupune posibilitatea de încetare a plății primelor de asigurare în cazul în care după data începerii poliței, asiguratul a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă sau suferă o invaliditate în urma căreia nu mai poate munci și, drept urmare, nu poate achita primele de asigurare. Astfel, pentru o primă suplimentară foarte mică, va fi acoperit și acest risc. 

Asigurarea suplimentară pentru pierderea involuntară a locului de muncă (șomaj) – de regulă, este ataşată unei asigurări de viaţă la solicitarea unui credit şi oferă garanţia că în cazul pierderii locului de muncă rata de credit nu devine o povară, obligaţia de plată fiind preluată de către societatea de asigurări de viaţă.

Asigurarea suplimentară în caz de incapacitate temporară de muncă. Pierderea totală sau parțială a capacității de muncă a unei persoane reprezintă o reală problemă pentru persoana aflată în cauză, dar și pentru aparținători. Incapacitatea de muncă datorată diferitelor accidente sau afecțiuni poate fi temporară sau definitivă. În cazul în care este vorba despre incapacitate de muncă, persoana în cauză primește atenția cuvenită în conformitate cu legea (concedii, indemnizații, asistență medicală sau pensii). Această asigurare poate fi atașată atât unei asigurări de viață tradiționale, cât și la încheierea unui contract de asigurare de viață întocmit ca urmare a solicitării unui credit.

Asigurarea de căsătorie (sub altă denumire asigurarea tip zestre) – este o modalitate de constituire treptată a dotei unui copil până la producerea evenimentului asigurat, în acest caz fiind vorba de căsătorie. Scopul acestei asigurări este de a da un impuls financiar copiilor în momentul în care decid să treacă un important prag din viața lor.

Asigurarea de natalitate – este o poliță de economisire care ajută familia să pună bani deoparte pentru nevoile copilului și a mamei, la naștere, dar și după. Nașterea unui nou membru al familiei este un lucru așteptat cu bucurie de părinți și de cei apropiați lor. Dar, în situația economico-socială de azi, s-ar putea să nu fim întotdeauna pregătiți din punct de vedere financiar pentru cheltuielile suplimentare ce vin odată cu apariția unui copil. Nașterea în sine este un eveniment care este gratuit în sistemul sanitar de stat, însă acesta poate presupune cheltuieli suplimentare care, evident, pot fi acoperite din acest tip de asigurare. 

Asigurari de viață legate de investiții Unit-linkedsunt polițe de asigurare care, pe lângă protecția asiguratului, oferă și posibilități investiționale pe termen mediu și lung. Asiguratul poate alege dintr-o listă oferită de compania de asigurări un fond de investiții în care asigurătorul îi va plasa banii plătiți din prime. Asiguratul are dreptul de a alege fondurile și structura în care se vor investi banii, de asemenea, având posibilitatea să schimbe aceasta structură pe parcursul derulării asigurării. În schimbul primei de asigurare, asiguratul va primi o cota parte din investițiile făcute, “unit-uri” la fondul de investiții respectiv. Obiectul acestei asigurări este garantat de către asigurător prin onorarea prestațiilor asigurării în cazul producerii decesului persoanei asigurate și în cazul supraviețuirii asiguratului.

Asigurarea de sănătate privată – reprezintă cooperarea societăților de asigurări cu clinicile private. În cazul unei asigurări de sănătate private, asiguratul poate alege să apeleze la serviciile unei rețele de clinici și spitale private din întreaga țară și uneori chiar din străinatate.

O poliță de asigurare de sănătate acoperă o gamă mai largă de servicii, funcționează ca o asigurare obișnuită, în urma plății primelor asigurătorul despăgubind cheltuielile efectuate în urma evenimentelor asigurate înscrise în poliță.

Costurile acoperite de asigurarea de sănătate privată sunt: spitalizarea, tratamentul la domiciliu după externare, indemnizația pentru maternitate, consultații la medic generalist, consultații, diagnosticare și alte taxe plătite la medici specialiști (inclusiv taxe plătite pentru analize medicale, radiografii, ecografii etc.), intervenții chirurgicale, servicii de ambulanță, decesul ca urmare a unor boli sau accidente asigurate.

Drepturile și obligațiile asiguratului și ale asigurătorului.

Dacă asiguratul trebuie să plătească o prima de asigurare, asigurătorul este obligat ca, la producerea evenimentului asigurat, să plătească beneficiarului o indemnizație, așa cum se specifică în contract. 

Cele mai uzuale drepturi și obligatii ale asiguratului sunt: dreptul de a modifica beneficiarul poliței; dreptul de a anula contractul în termen de x zile de la data semnării; obligația de a anunța orice modificări ale ocupației, adresei de domiciliu, ieșiri din țară, practicării de sporturi sau hobby-uri ce pot afecta viața și sănătatea acestuia; obligația de a sprijini asigurătorul în obținerea informațiilor în legatură cu riscul asigurat; obligația de a notifica asigurătorul cu privire la evenimentele asigurate, în intervalul de timp precizat în contract.

Pe de altă parte, principalele drepturi și obligații ale asigurătorului includ: 

 • reanalizarea riscului preluat, în cazul unor modificări ale ocupației, practicării de sporturi, hobby-uri sau alte activități ce pot afecta viața și sănătatea acestuia; în cazul în care în termen de x zile asiguratul nu anunță astfel de modificări, asigurătorul poate refuza plata pentru evenimente în legatură cu aceste modificări;

 • obligația de a plăti indemnizațiile pentru evenimentele asigurate;

 • obligația de a informa asiguratul cu privire la evoluția poliței acestuia;

 • asigurătorul își rezervă dreptul de a verifica prin orice căi cererile de plată a daunelor și de a nu plăti indemnizația de asigurare, în cazul în care se constată încercarea de fraudă;

 • obligația de a notifica asigurătorul cu privire la evenimentele asigurate, în intervalul de timp precizat în contract; în orice contract de asigurare este specificat numărul de zile în care beneficiarul asigurării trebuie să anunţe producerea evenimentului asigurat (de regula 15 zile).

Etapele procedurii generale de lichidare a daunelor în asigurările de viaţă

Există o procedură standard de urmat în cazul daunelor în asigurările de viaţă şi este general valabilă pentru toţi asigurătorii.

În timpul derulării unui contract de asigurare se pot produce evenimentele asigurate prin asigurarea principală şi/sau prin clauzele suplimentare. Apariţia acestor evenimente trebuie comunicată asigurătorului, prin întocmirea unui dosar de daună, pe baza analizei căruia se va decide plata sau refuzul plăţii sumei asigurate, în conformitate cu condiţiile contractuale.

În funcţie de tipul contractului de asigurare de viaţă şi a riscului produs, după ce se realizează constatarea daunei, reprezentanţii societăţii de asigurare în cauză vor stabili lista documentelor necesare pentru completarea dosarului de daună.

Spre exemplu, în momentul în care survine decesul asiguratului, dacă decesul nu intră sub incidenţa excluderilor prezentate în condiţiile generale şi/sau particulare, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele documente: poliţa de asigurare în original, notificarea evenimentului asigurat, cererea de despăgubire, copia actului de identitate a beneficiarului, copia legalizată a certificatului de deces, copia certificatului constatator al decesului, copia certificatului care atestă calitatea de moştenitor, în cazul în care în poliţa de asigurare sunt desemnaţi, ca beneficiari, moştenitorii legali, copia fişei medicale a asiguratului, eliberată de către medicul de familie, cu parafa şi semnătura medicului, în original, pe fiecare pagină, copia tuturor documentelor medicale pe care le-a avut asiguratul, după caz, copii ale rezultatelor anchetelor întreprinse de organele abilitate ale legii (poliţie, parchet, inspectoratele de muncă etc.).

În cazul în care asiguratul este în viaţă la expirarea contractului de asigurare, beneficiarul asigurării trebuie să furnizeze asigurătorului următoarele documente: poliţa de asigurare în original, notificarea evenimentului asigurat, cererea de despăgubire și copia legalizată a actului de identitate.

Dacă survine pierderea involuntară a locului de muncă, asiguratul trebuie să prezinte societății de asigurări cu care a încheiat contractul de asigurare următoarele documente: copia poliţei de asigurare, notificarea evenimentului asigurat, o copie a documentului care atestă încetarea relaţiilor de muncă care să poarte ştampila de înregistrare aplicată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă competent, copie a carnetului de şomer vizat de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, o copie a actului de identitate a asiguratului, o copie a contractului de credit și o copie a graficului de rambursare al creditului (în cazul in care asiguratul are un contract de credit și clauza privind pierderea involuntară a locului de muncă este atașată contractului de aigurare).

Pentru situația în care survine spitalizarea/intervenția chirurgicală din orice cauză sau spitalizarea/intervenția chirurgicală din accident a asiguratului, acesta trebuie să prezinte la societatea de asigurări cu care a încheiat contractul de asigurare următoarele documente: copia poliţei de asigurare, notificarea evenimentului asigurat, copia biletului de ieşire din spital, copia fişei medicale eliberată de către medicul de familie (în cazul în care spitalizarea se datorează ca urmare a unei afecţiuni), copia procesului verbal întocmit de către organele abilitate (în cazul în care spitalizarea se datorează ca urmare a unui accident), cererea de despăgubire, întocmită de către asigurat și copia actului de identitate a asiguratului.

“Asigurările de viață sunt produse financiare cu un nivel de complexitate ridicat. De cele mai multe ori cei care vând astfel de produse în numele aigurătorilor nu prezintă pe înțelesul consumatorilor caracteristicile acestui tip de produse. Le recomand consumatorilor să cumpere astfel de produse numai dacă au înțeles care sunt costurile primelor de asigurare, care sunt factorii care influențează mărimea acestor costuri, care sunt condițiile de încetare/reziliere și chiar cele de preluare a contractului de asigurare și, mai ales, care sunt modalitățile de soluționare a plângerilor privind neplata despăgubirilor privind producerea riscurilor asigurate. Nu în ultimul rând, le recomand consumatorilor să analizeze în detaliu condițiile în care pot renunța la contractul de asigurare înainte de producerea riscului asigurat și ce pot face dacă asigurătorul intră în faliment” a precizat Domnul Costel Stanciu, Președinte APC Romania

Digg This
Advertisements

Paradoxul gatitului sanatos – acasa (III)

De multe ori auzim spunandu-se despre romani ca sunt ciorbagii. Ei bine, asa si este. Ne place, trebuie sa recunoastem ciorba. Si pentru a ne edifica asupra acestui tip de mancare sa facem o incursiune in lumea ciorbei, asa cum este ea azi.

CIÓRBĂ, ciorbe, s. f. Fel de mâncare care constă dintr-o zeamă (acrită) preparată cu legume, adesea și cu carne. ◊ Expr. A se amesteca în ciorba cuiva (sau a altuia) = a se amesteca (nedorit) în afacerile, în treburile altuia. A pune (sau a băga etc.) pe toți într-o ciorbă = a considera și a trata la fel mai mulți oameni, fără a ține seamă de valoarea, situația etc. lor deosebită. – Din tc. çorba. Sursa: DEX ’09 (2009)

ciorba

Ciorbă (pronuntie: [ˈt͡ʃorbə]), provine din persana shorba (شوربا), si a ajuns la noi datorita „prieteniei” multimilenare dintre noi si … turci care folosesc cuvantul çorba

Ciorba, asa cum vedem are o componenta ce ii confera o acreala specifica: fie datorita lamaii, fie datorita borșului sau utilizarii de “zeamă de varză acră”. In Moldova, cuvantul borș inseamna supa, asa ca atentie la confuziile iscate de acest mic dar gustos amanunt.
De obicei ciorba se serveste simpla, cu smantana sau iaurt, si de ce nu cu ceva extrem de iute, adica un ardei iute.
Tipuri de ciorbă:
• Ciorbă de burtă
• Ciorbă de fasole
• Ciorbă de cartofi
• Ciorbă de ciocănele
• Ciorbă de perişoare
• Ciorbă de peşte
• Ciorbă de praz
• Ciorbă de pui
• Ciorbă de oase
• Ciorbă de sfeclă
• Ciorbă de vacuţa
• Borş de burechiuşe

Ciorba taraneasca, numita traditionala, cu multe legume este o ciorba sanatoasa si evident foarte gustoasa. Ceapa, morcovii, patrunjelul radacina, pastarnacul, cartofii si ardeiul gras se curata, se spala si se taie marunt. Ardeiul iute se spala si se taie marunt. Fasolea verde se spala sub jet de apa rece. Rosiile se spala, se oparesc, se decojesc si se taie felii. Pasta de tomate se dilueaza in 50 ml supa. Patrunjelul verde se spala si se taie marunt. Orezul se alege de impuritati, se spala si se fierbe. Supa de oase se fierbe cu morcovii, telina, ceapa, pastarnacul, cartofii, varza alba si ardeiul gras inabusite in ulei. Cand legumele sunt aproape fierte se adauga pasta de tomate, fasolea verde, boiaua, orezul, rosiile, sarea si borsul si se mai fierb 5 minute. Borsul se fierbe si se spumeaza. Ciorba taraneasca cu multe legume se serveste fierbinte, cu patrunjel verde deasupra si ardei iute.

Ei si tocmai am ajuns la problema numarul 1, adica exact la ce ne doare mai tare: BORSUL.
Pentru eliminarea oricarui dubiu si consultand ce altceva decat un dictionar explicativ al limbii romane, aflam ca:
BORȘ, (2) borșuri, s. n. 1. Zeamă acră preparată din tărâțe de grâu, de secară sau de sfeclă de zahăr fermentate în apă. 2. P. ext. ciorbă preparată cu această zeamă. ◊ Expr. A-i sufla (cuiva) în borș sau a sufla în borșul cuiva = a se amesteca (neîntrebat) în treburile cuiva. (Fam.) A mânca borș = a minți. A-i da (cuiva) borșul = a-i țâșni cuiva sângele din nas. A se face borș = a se înfuria. ♦ (Arg.) Sânge. – Din rus., ucr. borșci. Sursa: DEX ’09 (2009)

Pentru o ciorba gustoasa ne trebuie un bors proaspat, si aici incep sa apara problemele. Producatorii de bors natural sunt relativ putini, gospodinele nu mai au timpul necesar sa-l prepare in casa asa ca acest mic neajuns a fost extrem de repede sesizat de producatorii de aditivi la plic, care cu ingeniozitatea oferita de sinteza au inceput sa copieze pana ca si borsul, asta daca profitul este cel scontat.
Asa au aparut pe piata numerosi producatori de bors la plic, cu compozitii care mai de care mai elaborate si mai sofisticate dar care nu mai au nimic de-a face cu sanatosul bors de odinioara. Citam din realizarile lor toxice si pline de aditivi:

Deli`kat Borș Magic cu Smântână 40 g Zer (LAPTE), maltodextrină, grăsime vegetală (de palmier), LACTOZĂ, , făină de grâu, acidifianți (acid citric, acid lactic), SMÂNTÂNĂ pudră 5% (grăsime din LAPTE, LAPTE degresat, antioxidanți (ascorbil palmitat, alfa tocoferol), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), zahăr, regulator de aciditate (lactat de calciu), rădăcină de leuștean (1,1 %), tărâțe de GRÂU (1%), pătrunjel (1%), semințe de ȚELINĂ, făină de porumb (0,1%), arome. Nu este de post!
Deli`kat Borș Magic cu Verdețuri 70 g Sare, zahăr, făină de GRÂU, acidifianți (acid citric, acid lactic), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), tărâțe de GRÂU (5%), grasime vegetală (de palmier), semințe de ȚELINĂ, verdețuri (pătrunjel (0,4%), leuștean (0,3%), mărar (0,1%)), regulator de aciditate (lactat de calciu), praz (0,3%), făină de porumb (0,1%), colorant (riboflavină).

Deli`kat Borș Magic cu Legume 180 g Sare iodată, acidifianți (acid citric, acid lactic), zahăr, potențiatori de aroma (monoglutamat de odium), amidon de porumb,tărâțe de GRÂU (4.5%), regulator de aciditate (lactat de calciu), morcovi (2%), rădăcină de leuștean (1,3%), grăsime vegetală (de palmier), pătrunjel, păstârnac (1%), semințe de ȚELINĂ ( 0,9%), praz (0,5%), făină de porumb (0,1%), colorant (riboflavină).
Deli`kat Borș Magic Original 20 g Acidifianți (acid citric, acid lactic), amidon de porumb, regulator de aciditate (lactat de calciu), sare, rădăcină de leuștean (3,5%), semințe de TELINĂ (3,2%), tărâțe de GRÂU (1,1%), grăsime vegetală (palmier), leuștean, extract de leuștean, făină de porumb (0,1%).
VEGETA Borș cu Legume 70 g Sare (max. 39%), potențiator de aroma ( glutamate de sodiu), acidifianți (acid citric, acid lactic), zahăr, amidon de porumb, maltodextrină, tărâțe de grâu 5%, corector de aciditate, (lactat de calciu), morcov deshidratat 1,5%, ceapă deshidratată 1,4, %, leuștean 1,1, %, țelină deshidratată 1%, ulei de palmier, praz deshidratat 0,3%, Frunze de pătrunjel deshidratate 0,3%, făină de porumb 0,1%, colorant (riboflavină). Poate conține urme de lapte și ouă.
VEGETA Borș cu Verdețuri 70 g Sare (max. 39%), acidifianți (acod citric, acid lactic), potențiator de arome (glutamat de sodiu), amidon de porumb, făină de grâu, tărâțe de grâu 5,2%, maltodextrină, zahăr, ulei de palmier, corector de aciditate (lactat de calciu), mărar deshidratat, 1%, leuștean 0,8%, praz deshidratat 0,25%, frunze de pătrunjel deshidratate 0,2%, făină de porumb 0,1%, colorant (riboflavină). Poate conține urme de țelină, lapte și ouă.
VEGETA Borș Original 20 g Acidifianți (acid citric, acid lactic), maltodextrină, zahăr, amidon de porumb, sare (max. 10,5%), corector de aciditate (lactat de calciu), țelină deshidratată, ceapă deshidratată, ulei de palmier, tărâțe de grâu 1.5 %, leuștean 1.3 %, colorant (caramel simplu), făină de porumb 0,1%. Poate conține urme de lapte și ouă. Nu este de post!
Maggi Borș 70 g Sare iodată, făină de grâu 18%, corector de aciditate (acid citric), amidon de cartofi, zahăr, legume deshidratate în proporții variabile 5,8% (morcov, ceapă, Frunze de țelină, ardei gras roșu, păstârnac), drojdie deshidratată (făină de secară, corector de aciditate (acid citric), ulei vegetal de floarea soarelui, potențiatori de aroma (glutamat monosodic, 5 `- ribonucleotida disodica), extract de drojdie, arome (conțin țelină), condiment (turmenic), colorant (riboflavine). Poate conține urme de lapte, ouă și pește. Nu este de post!

FUCHS BORȘ 20 g Acidifiant acid citric, amidon modificat din porumb, sare (12%), potențiator de aroma monoglutamat de sodium, țelină, extract de drojdie, pătrunjel, morcov, ceapă, leuștean, ulei vegetal de rapiță, aroma. Poate conține urme de: făină de grâu, ouă, soia, lapte, muștar, susan. Nu este de post!

Fine Life 20g Fabricat pt Metro Cash&Carry Romania SRL Acidifianti (acid citric si acid lactic), amidon din porumb, tarate de grau, faina din porumb, sare neiodata, telina, grasime vegetala de palmier, corector de aciditate(lactat de calciu), leustean.

Observatiii extrem de importante:

1. Majoritatea contin MONOGLUTAMAT DE SODIU – neurotoxic, cancerigen. Induce stari de greata, dureri de cap, ameteli, palpitatii, slabiciune si oboseala. Este interzis in Australia, insa este tolerat in Statele Unite.;
2. Unele nu sunt de post (zer, smantana, lapte), departe de reteta traditionala; contin chiar ou, ou care in mod cert nu are nimic de-a face cu reteta de bors traditional;
3. Unii coloranti introdusi sunt produsi de organisme modificate genetic;
4. Antioxidantii utilizati in marea lor majoritate sunt toxici;
5. Apar compusi exotici (ulei de palmier).
6. Mare atentie la acidul citric obtinut fie prin sinteza clasica, fie prin utilizarea de microorganisme modificate genetic. Nu este sanatos!
7. Amidonul in mod sigur provine din plante superioare modificate genetic.
8. Ascorbil palmitatul este o toxina pentru mediul inconjurator!

Si uite asa, ciorba noastra dorita sanatoasa initial, a devenit din nou, datorita “ajutorului nepretuit” acordat de marile companii alimentare, o sursa de aditivi, care otravesc si borsul si viata consumatorului. Astfel, ciorba muncita acasa de dumneavoastra, menita sa fie cat mai buna si mai sanatoasa ajunge sa fie exact ca cea pe care o gasiti ambalata la cutii metalice. Acum aveti insa posibilitatea sa alegeti deoarece APC Romania v-a oferit inca odata informatiile de care aveti nevoie!

Digg This

Paradoxul gatitului sanatos – acasa (II)

A venit sezonul fructelor de padure, o minunatie nu alta. Si este sezonul gemurilor si dulceturilor pentru anotimpul rece.

Pe vremuri dulceata si gemul avea drept ingrediente zahar, vanilie baton – pentru cei carora le placea mirosul, scortisoara, zahar vanilat – evitat de mine (vanilina din laborator iti rapea cateva ore bune din viata si mai si miroseai ca un invatacel in ale gastronomiei, de fugea lumea in mijloacele de transport de cum te urcai; sa vedeti cum era cand lucram cu hidrogenul sulfurat) si evident fructe, de orice fel, simple sau in combinatii care mai de care mai reusite! Daca n-ati incercat, credeti-ma pe cuvant, n-am ratat nici una din combinatiile de sezon si uneori incerc sa le si pun in practica.

IIn prezent, cum gospodina moderna nu vrea sa-si piarda timpul in bucatarie, asa ca mama ei in copilaria demult uitata, alege, cum altfel, unul din urmatoarele produse existente pe piata noastra menite sa-i faca viata mai “usoara”:

1g 2g

Contine: acid citric (sinteza cu OMG sau sinteza chimica), dextroza, agent gelifiere –  pectina, grasimi vegetale hidrogenate (probabil cu multe legaturi trans, atat de “benefice” sanatatii noastre).

3g

Contine: dextroza, agent gelifiere –  pectina 27%, acid citric (natural, izolat din plante, greu de crezut asa ca se obtine prin sinteza din ketena, un gaz toxic, iritant, incolor, utilizarea lui fiind interzisa in unele tari, dar nu la noi!) grasimi vegetale de palmier (nehidrogenate adica). Oare?

4g

Contine: dextroza, agent gelifiere –  pectina 24%, acid citric (natural, izolat din plante, greu de crezut asa ca se obtine prin sinteza din ketena, un gaz toxic, iritant, incolor, utilizarea lui fiind interzisa in unele tari, dar nu la noi!) grasimi vegetale de palmier.

***

Odata introduse in compozitie aceste surse de aditivi fac ca dulceata sau gemul sa fie numai bune de utilizat pe timpul iernii, reducand timpul de fierbere, pastrand aspectul fructelor, culoarea lor, prevenind chiar oxidarea acestora. Cand organismul este slabit si dornic de ceva dulce si bun ii vine manusa o astfel de dulceata, aditivata si impanata cu atitea maxime realizari ale industriei. La fel de bune insa ca si produsele de pe raft, aditivate identic, dar prezentate in ambalaje studiate, si parastudiate de echipe de sociologi, psihologi, doctori, cumparati relativ usor, dar care iti fac tie, gospodinei casei, o concurenta acerba!

Tocmai tie, gospodinei care, uitand reteta de la bunica, aceea traditionala, cea cu care ai crescut si de al carei parfum si gust erai atat de legata, acum ai ajuns sa produci asemeni industriei, facandu-i concurenta! Of, nu mai exista dreptate in lumea asta!

***

Cateva observatii demne de luat in considerare:

Acidul sorbic este un conservant alimentar sintetic ce se prezintă sub formă de cristale albe si este un acid slab ce este folosit pentru extinderea termenului de valabilitate al produselor alimentare. Este foarte eficient împotriva fungilor, dar mai puţin eficient împotriva bacteriilor.

Acidul sorbic se găseşte în mod natural în diferite fructe, dar cel prezent în alimente este sintetizat chimic.

Efectele consumului de alimente ce conţin acid sorbic
Acidul sorbic a fost îndelung studiat. Au fost efectuate studii de scurtă durată, dar şi de lungă durată, iar concluziile au fost că acidul sorbic, în dozele în care este prezent în alimente, nu prezintă un grad ridicat de toxicitate. Acumularea sa in organism insa isi va spune cuvantul la un moment dat.

S-au efectuat teste pe durata a două generaţii consecutive de animale de laborator şi nu s-au descoperit efecte mutagene sau afectarea capacităţii de reproducere. Testele în care 10 % din dieta animalelor era reprezentată de acid sorbic – E200, au arătat ca acesta nu are efecte cancerigene.

Testele în care 15% din dieta animalelor era înlocuită cu acid sorbic au avut ca rezultat moartea animalelor de laborator din cauza cancerului la ficat (cantitatea este foarte mare şi testele au fost duse la extrem pentru a vedea care este doza de acid sorbic ce produce cancer).

Toxicitatea scazută a acidului sorbic se explică prin faptul că acesta este repede metabolizat prin metode similare metabolizării acizilor graşi.

În condiţii ideale de temperatură şi concentraţie, acidul sorbic, împreună cu nitriţii, poate forma produşi mutagenici. Un izvor de sanatate, ce mai!

Din cauza toxicitatii reduse, acidul sorbic a devenit unul dintre cei mai folosiţi conservanţi alimentari.

Chiar dacă în alimente nu are o toxicitate ridicată, în medicamente şi cosmetice acesta produce reacţii alergice, iritaţii ale pielii, urticarie etc. Medicamentele şi cosmeticele ce conţin acest aditiv trebuie evitate.

Pentru că irită pielea şi mucoasele, atunci când este aplicat pe alimente sub formă de pulbere poate produce aceleaşi efecte cu cele prezentate mai sus.

Acidul sorbic şi sărurile sale sunt folosiţi pentru conservarea alimentelor ca: sosuri, jeleuri, produse de patiserie, pâine, mezeluri, margarină, cereale.

Pentru că este un conservant slab şi pentru că anumite microorganisme îl pot degrada, acidul sorbic se găseşte de obicei în combinaţie cu alţi conservanţi. Oare acestia au fost uitati intamplator de producator pe lista. Pentru ca pe fructe se dezvolta atat fungi cat si bacterii si drojdii, iar singur, acidul ascorbic nu va face fata “distractiei” legata de germinarea sporilor bcteriilor si drojdiilor care la un moment dat vor umple borccanul de gem sau dulceata, zahar fiind din belsug. Asta daca nu cumva este pe acolo, in cantitati, mici, si benzoatul de sodiu, asta asa ca sa contribuie la linistea producatorului si a celui ce utilizeaza “produsul”.

Pectina, de obicei naturala, dar de cele mai multe ori prelucrata industrial, prezinta si ea diverse probleme. Astfel, poate genera crampe stomacale, diaree, alergii, poate interfera cu diverse tratamente medicamentoase pentru cancer,reduce abilitatea organismului de a absorbi beta-carotenii, blocheaza actiunea unor medicamente pentru inima, tetraciclinele, intervine in actiunea reglarii nivelului de colesterol cu ajutorul medicamentelor. Consumul prelungit accentueaza toate aceste caracteristici si efecte.

Bineinteles ca, o gospodina isteata, va evita aceste derapaje, dar restul de 95% va vor delecta cu produse similare celor din comert.

Alegerea va apartine insa!

Digg This

Paradoxul gatitului sanatos – acasa (I)

Ti-e pofta de ceva dulce?
Vrei sa faci ceva rapid si gustos dar mai ales sanatos.
Deci trebuie sa faci o prajitura acasa.

gs

Ce-ti trebuie?

Zahar – din sfecla modificata genetic, alb sau negru (vopsit dupa dorinta) daca mai crezi in gogorita cu zaharul sanatos de trestie. Zaharul vanilat este pentu unele gospodine nelipsit din orice intreprindere dulce. Asa ca mai puteti adauga si vanilina, de sinteza, cu impuritatile aferente daca se poate.

Oua – facute de gaini crescute cu hormoni de crestere si concentrate proteice din soia (OMG), peste (pescuit de pe langa Fukushima), deseuri de la generatia anterioara de pasari, ajunsa deja in farfurii cu o luna in urma

Lapte – lapte din zer, cu mult zer, demineralizat, indulcit, degresat, dar zer. Cu vagi urme de lapte proaspat recompus din apa si lapte praf si eventual trecut pe langa o ferma de cornute mari, adica vaci in traducere libera, in drumul sau transnational spre galantarele atat de mult iubitelor noastre super, extra, giga – malluri.

Faina – gata aditivata conform Codex-ului Alimentar, cu E-uri nevinovate ca: sulfatul de sodiu – E 514 – care afecteaza “usor” vezica biliara, lactatul de calciu – E 327 – care prezinta printre efecte adverse “usoare” stari de hipercalcemie si insuficienta renala, tot “usoara” , acidul fumaric – E 297 – o grozavie, ce mai, acidul acetic – E 260 – tehnic eventual, adica de sinteza si “usor” cancerigenul acid citric E 330 produs de drojdii si bacterii, usor modificate genetic si usor “opus” optic celui sanatos natural din citriice, marar, patrunjel, cu care face un amestec racemic de obicei.

Stafide – din tari cu experienta in OMG-uri, usor indulcite cu zaharuri sanatoase, tehnologic obtinute si colorate atent, stiintific.

Ulei – trans e cel mai bun pentru sanatatea dumneavoastra, asa ca alegeti cu incredere din oferta larga. Nu aveti cu sa ratati aceasta minunatie a industriei alimentate.

Sare – iodata din greu si in amestec cu antiaglomerantul surpriza dar atat de sanatos de ingurgitat la noi de toti, mici si mari, si care sare la gatul nostru cand mancarea este sarata in timpul fierberii. Mai multe informatii despre antiaglomerantul – E536 – adica ferocianura de potasiu – care la peste 100 grade C se descompune in cianura de potasiu si clorura de fier – si care cauzeaza reducerea transportului de oxigen catre sange, dificultati in respiratie, dureri de cap, ameteli si nu se recomanda consumul frecvent. Sarea care se vinde in magazine este foarte rafinata. Ea contine 99,5% clorura de natriu. O parte din substantele folositoare noua sunt inlocuite cu altele: carbonat de sodiu, de magneziu, iod in compozitie cu caliu, uneori dextroza, o foma de zahar. Aceasta sare ne lipseste de mineralele si microelementele necesare si provoaca deseori creseterea tensiunii arteriale.

Rahat – preferabil cat mai colorat, aditivat, indulcit, gelatinizat cuser cu diverse subproduse de origine animala, omorate insa uman sub anestezie.

Fructe – de sezon, usor stropite (pesticide si ierbicide la greu, hormoni de crestere vegetali, nitrati cat se poate de multi, ca asa se face la noi, traditional, mai ales spre Voinesti), eventual si modificate genetic, cu gust de ceara, dar nemuritoare, inoxidabile chiar. Poate ati luat deja merele care, la fel ca McDonald’s – urile, nu isi modifica proprietatile in timp, nu putrezesc, mucegaiesc, nici soarecii nu se ating de ele de bune ce sunt. Asta daca nu le luati direct confiate, fara samburi, cele rosii fiind cele mai bune, cu Red Dye sau Die(!), si indulcite cu toata gama de indulcitori artificiali si “naturali” din portofoliul fabricilor de cancer la pachet.

Praf de copt – o importanta sursa de afanatori, E-uri si gust bun. Vine in pachetele mici si cochete, frumos colorate. La fel de colorate ca si consumatorul dupa vizita la doctorul oncolog.

Mai trebuie ceva?

A, da, rabdare, timp, electricitate, gaze (ambele atat de dragi noua cand vine factura, ca ne dor ochii de atata bucurie).

Gata, prajitura este gata!

Sa zic mai bine coliva?

Stati, nu mai sariti pe geamuri, nu e cazul, sunt si alte posibilitati … Ganditi!

Ati lasat destui sa gandeasca pentru voi poate e timpul sa o faceti si voi si sa nu mai asteptati sa fiti inlocuiti in gandire!

Nu indraznesc sa va doresc “Pofta buna” desi multi si-ar dori. Dar nu e crestineste. Asa ca ramanem in legatura.

Pana data viitoare. Daca va mai fi o data viitoare.

Asta daca nu va razganditi si va duceti la cofetarie, ca sa va umpleti bateriile de sanatate la plic, halba, etc. Atat doar ca acolo aveti avantajul ca nu vedeti ce se pune in prajitura pe care v-o doriti cu atata ardoare si la care poftiti.

Reclama mincinoasa

Practica veche bazata pe idea fraiereste-l, ia-I banii si vezi dupa, este inca o practica curenta.
Si asta in conditiile in care legea in Romania este firava cand vine vorba de “investitorii strategici” ce trebuiesc protejati cu orice pret, in timp ce in cazul cetatenilor aceasta e aplicata cu duritate, vezi evenimentele de la Pungesti.
Producatorii agricoli necinstiti, prinzi cu mata in sac, adica cultivand soia modificata genetic, nu au avut nici culturile distruse, asa cu mar fi fost normal, nici amendati, doar ici si colo in presa, firave comentarii ce par nefiresti in hlizeala si degringolada ambientala generalizata deja.
Mai tineti minte vanzarea PETROM. Pentru edificare urmariti va rog videoclipul pentru ca veti afla lucruri interesante: http://www.youtube.com/watch?v=wuIdx9JycgM
Cat despre marile lanturi de magazine ce fac reclama la ieftiniri si reduceri neverosimile, nici acestea nu joaca tocmai dupa reguli. Si asta in conditiile in care la fiecare sfarsit de an declara la unison ca au avut “pierderi” catastrofale, irecuperabiile, ce mai, …
Astfel lantul de magazine si supermarketuri Carrefour a fost amendat pentru reclama mincinoasa in mai multe randuri. Inspectorii de la Protectia Consumatorilor Cluj au aplicat supermarketului Carrefour in urma unei sesizari, o amenda usturatoare pentru reclama mincinoasa. „Actiunea de control desfasurata cu ocazia cercetarii unei reclamatii, a evidentiat practici comerciale incorecte a unui operator economic, concretizate in actiuni inselatoare menite sa induca in eroare consumatorii si sa-i determine sa ia decizii de tranzactionare, pe care in cunostinta de cauza nu le-ar fi luat” au spus inspectorii. Amenda a fost aplicata in privinta nerespectarii promotiei „Garantia celui mai bun pret”, pentru jucarii si anumite categorii de produse, materialele publicitare. Promotia mentioa: ‘daca gasiti in alta parte mai ieftin, platim de 10 X diferenta’, consumatorii fiind invitati sa consulte regulamentul aflat in magazin, la serviciul relatii clienti”, a declarat seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Cluj, Mircea Radu.
Si cazul nu este unic, de la vanzarea de produse iesite din garantie si reetichetate, pana la modificari de inscrisuri in etichetele produselor, cu aplicarea de materiale grafice exact pe termenele de garantie, intamplatoare nu-i asa!
Si, daca credeti ca , furnizorii de servicii sunt mai cinstiti, mai ganditi-va. De cate ori v-ati cazat in hoteluri de “n” stele cu servicii de n-5 stele. Imposibil sa fi ratat o asemenea ocazie, si asta nu doar datorita operatorilor de turism locali, ba chiar si a celor straini.
Nici cei ce apeleaza la serviciile pizzeriilor nu sunt scutiti de reclama mincinoasa. – reclama mincinoasa. Astfel: nerespectarea termenilor de livrare, neemiterea de bon fiscal/factura fiscala, livrarea altui tip de pizza decat cel specificat, fac parte din multitudinea de probleme induse de reclama mincinoasa. Astfel acestea vand prin reclama mincinoasa in colaborare cu diverse firme de marketing, pliante cu valoare de “n” lei si care contin “n” tichete pentru o pizza+1 gratis. Apeland la aceste servicii, cumparatorul se bazeaza pe agentii publicitari care specificau expres principalul avantaj al acestei pizzerii, anume acela ca acestia livreaza pizza in “n” de minute, situatie la care apeleaza de multe ori chiar cei ce impart acelasi spatiu de lucru. Ce constatam: ca desi plata a fost facuta corect nu primim nici o chitanta/factura pe aceasta suma, ci doar suntem pusi sa stampilam foaia de parcurs, de exemplu, si cu asta basta. Situatia se poate repeta: comandam pizza de trei ori si de la aceeasi pizzerie. De fiecare data ni se spune un timp de livrare si evident acest timp este foarte departe de crunta realitate, depasindu-se cand cu o ora, cand cu o ora si 20 de minute, ultima data livrarea venind dupa aproape doua ore, doua ore si ceva (traficul bata-l vina!). Si ca o surpriza, de fiecare data ni se spune pe un ton foarte arogant eventual, chiar telefonic dar si verbal direct de catre persoana care livreaza pizza, ca trebuia sa comandam inainte de orele 10 (pam-pam). Acest lucru nu e mentionat nicaieri in reclama distribuita cu nonsalanta de studenti, elevi, etc. Si asta in conditiile in care niciodata, dar absolut niciodata nu primim factura sau chitanta pentru pizza. Cine ne poate ajuta in cazul in care inca mai avem tichete ramase si vrem sa ne recuperam banii? Pentru ca evident ne-am saturat de asa calitate a serviciilor. Ei bine, nimeni! Ca de obicei, turcu plateste! Pe brosura scrie ca pentru orice reclamatii sa ne adresam pizzeriei. La ultima livrare cerem returnarea catalogului cu tichetele ramase si din nou surpriza. Reprezentanta pizzeriei ne spune pe un ton imperativ sa ne adresam agentiei de marketing. Adica ne trimit ca de obicei de la Ana la Caiafa, in varianta locala, asta doar, doar sa renuntam, pentru ca pentru cei ce platesc aceste servicii ar fi un alt timp pierdut. Vi se pare cunoscuta situatia.
O alta teapa tipica este cea oferita de firmele online. Comandam una si primim alta. Ni se spune ca avem reducere pe site si pe factura e alt pret. Exact ca in supermarket. Si toate acestea sunt doar cateva exemple din multitudinea de situatii cu care se confrunta consumatorul in Romania.
Avem de asemenea reclame mincinoase in aproape toate serviciile posibile si imposibile, de la cazari la zboruri interne si internationale, de la mancare la geluri si lotiuni de plaja, de la dresajul cainilor de rasa, pana la achizitia de plante exotice sau animale vii.
Daca lotiunea nu ne protejeaza si ne alegem cu un cancer? Daca componentele lotiunii se degradeaza prin expunerea indelungata la soare, caldura, ultraviolete si compusii din compozitie se descompun si dau alti compusi, cancerigeni de aceasta data. Daca … mii de daca, mai mult sau mai putin explicati si expliciti dar bine “acoperiti” de reclama. Produse insuficient testate, “facute pe genunchi adica” sau pe vapor cand era hula mare ne dau vesnic dureri de cap. Si asta pentru ca in fond si la urma urmei scapa cine poate, ca si asa suntem mult prea multi!
Reclama cea mai haioasa este cea cu cauciucul care imbatranind devine mai bun. Daca ar fi asa, nu ne-am mai schimba pneurile niciodata si toti ne-am lua aceste cauciucuri nemuritoare! Si totusi reclama inca se difuzeaza, desi minciuna este mai mult decat evidenta!
Ce ne facem insa cand reclama este la medicamente? Aici problemele pot fi dintre cele mai diverse, efectele colaterale putand fi uneori fatale. Reclama agresiva in acest caz are un singur scop, sa acopere perioada de testare insuficienta, erorile semnalate prin presa alternativa, care popularizeaza cazurile grave, altfel ascunse sub pres de companiile producatoare, pentru ca s-ar pierde multi bani, si asta e singurul lucru care conteaza cu adevarat in lume. Un caz elocvent este cel al vaccinurilor, insuficient testate, si care pot avea efecte extrem de diversificate. In cazurile grave, in cazul deceselor, cui ne mai adresam? Cine ne da inapoi ce am pierdut? Cat costa viata unui om? Au cumva firmele ce-si fac reclama continua si un departament in care pentru fiecare astfel de caz? Cat costa un copil cu autism dobandit in urma unui vaccin cu “n” factori? Dar un copil mort? Dar unul devenit brusc handicapat?
Faptul ca, in aceste reclame, participa persoane publice extrem de cunoscute si eventual indragite de populatie, adanceste prapasta intre realitatea dura si minciuna reclamei. Astfel, intocmai precum Dem Rădulescu, Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, care au sfătuit oamenii, prin intermediul unor reclame televizate, să-și depună economiile la falimentara Bancă Populară Română (BPR), si Marcel Iureș a fost atras într-o afacere care, dacă se va sfârși prost, îi va păta evident grav imaginea. Ciudat este că, deși unii incearca sa atraga atenția populației asupra unei posibile mașinațiuni privind așa-zisa transformare a ING Asigurări de Viață în NN Asigurări de Viață, la data de 6 ianuarie 2015, cunoscutul actor tot a pus botul la o riscantă compromitere definitivă și ireversibilă a propriei persoane. Toata aceasta goana dupa profit a transformat astfel totul intr-un mare circ, in care unii trag foloasele iar majoritatea ponoasele. Oare pana cand?

“Mai avem multe de descoperit, nu-i asa?” Atata doar ca sa nu fie prea tarziu!

Fukushima – pericolul de pe rafturi

Accidentul din 11 Martie 2011, unul din cele mai mari din istorie, depasind ca efecte toate celelalte incidente de pana acum, ne afecteaza atat direct cat si indirect. Important este sa aflam cum si sa controlam in ce masura!

Acest accident a distrus aproape in totalitate ecosistemul constituit de Oceanul Pacific. Sansele de regenerare sunt practic nule.

Exemple:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=-1FrscZBjhc
 2. https://www.youtube.com/watch?v=apfzr6aombA
 3. https://www.youtube.com/watch?v=5Flz799nb8M
 4. https://www.youtube.com/watch?v=zRvUYHa7U9g
 5. https://www.youtube.com/watch?v=Q9Z2wX6avGs
 6. https://www.youtube.com/watch?v=gc-2ce7qCdo
 7. https://www.youtube.com/watch?v=lFl4lA1-tFE
 8. https://www.youtube.com/watch?v=7B9eY3kZZBE

Din pacate, chiar daca ne aflam la mii de kilometri de Fukushima, acest accident ne afecteaza si pe noi, chiar aici, in Romania.

Direct: a crescut concentratia Cs 137 cu 2 pana la 3 ordine de marime! Harta contaminarii cu iod radioactiv in imaginea de mai jos arata ca s-au inregistrat concentratii similare, daca nu pe alocuri chiar mai mari decat cele de la Cernobil. Si totusi nu s-a luat masura administrarii de iodura populatiei, probabil din considerente ce tin de aspectul financiar al problemei, cat despre aspectele etice si morale acestea s-au pierdut de mult in Romania post-decembrista.

Indirect: marfurile care ajung in Romania din zona afectata (Asia, Oceania, Australia si America N, C & S) sunt contaminate fie ca ne convine, fie ca nu. Si aici nu ma refer doar la produse alimentare, ci si la imbracaminte si incaltaminte, produse electronice si electro-casnice, masini, unelte, chimicale. Oceanul Arctic este si el afectat mai mult decat se astepta, acest lucru fiind confirmat atat de catre rusi cat si de catre norvegieni! Deci si pestele provenind din tarile riverane Oceanului Arctic se confrunta cu exact aceeasi problema – contaminarea radioactiva!

Avalansa de conserve din peste, alge, creveti din lanturile de hypermarket-uri si supermarket-uri, uleiul de peste din farmacii, toate avand ca provenienta zona Pacificului si Arcticii, produsele semi-preparate din peste, peste congelat, toate prezinta o radioactivitate sporita. Pentru cresterea atractivitatii, aceste produse adesea sunt expuse la oferta (super oferta, mega oferta, extra oferta, functie de lantul de magazine implicat). Cine efectueaza masuratorile? In ce conditii sunt lasate pe piata aceste produse? Cine a aprobat intrarea lor pe piata romaneasca?

Interesant este ca, totusi, nimeni nu pare intrigat, nu am vazut nici macar o masura luata in conditiile in care, acum cateva zile, un nou incident nuclear a fost relatat in presa, tot la Daiichi Fukushima, desi cu o intarziere surprinzator de mare. Cat despre presa locala, cum nu e nici despre Hapilica si nici cu Dragusanu, stirile apar in josul paginii, ca relatari pe care nimeni nu se mai oboseste nici macar sa le citeasca, darmite sa le inteleaga.

Sigur ca, pentru autoritati e mai usor sa nege evidenta decat sa ia masuri, ca doar e criza, dar efectele se vor vedea curand si poate de aceea ar fi bine sa gandim de doua ori inainde a a lua decizia de a achizitiona fructe de mare sau specialitati din peste fara sa intrebam macar cate ceva despre zona de provenienta.

Si sa nu uitam ca una din mintile luminate din conducerea tarii afirma recent ca, in comparatie cu celelalte tipuri de energie, energia atomica e “curata”. Probabil se referea la faptul ca, in caz de accident, poluarea nu e vizibila cu ochiul liber! Dar acest lucru chiar nu mai are importanta in invalmaseala existentiala in care continuam sa ne balacim de 25 de ani.

Masuratori efectuate recent au aratat urme de elemente radioactive in Georgia (US), Cipru si Bulgaria (Iod 131, Cs 137) dar si in Portugalia, Italia, Elvetia, Franta, Belgia si in mod special in Germania. Maxime au fost inregistrate si in Australia.

Bulgaria a inregistrat in 23 ianuarie 2015 valori maxime in timp ce Grecia, Ungaria, Serbia si Croatia au decis inchiderea monitorizarii. De ce? Oare de ce?

De aici se naste o intrebare fireasca:

Oare cine ii verifica pe cei care raporteaza ca la noi e totul in limitele naturale? Si cat de naturale pot fi aceste valori date fiind premisele?

PS: Despre accidentul nuclear sau nu de la Zaporoje, Ucraina puteti citi aici.

Bibliografie:

1. http://enenews.com/experts-fukushima-disaster-globally-enhanced-cesium-137-levels-in-air-by-2-to-3-orders-of-magnitude-radioactive-plume-that-reached-europe-contaminated-the-land-and-as-a-consequence-the-whol

2. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es401973c

3. http://www.ceepra.eu/fs/files/72/CEEPRA_Fukushima_report.pdf

4. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10967-013-2709-2

5. http://enenews.com/professors-nuclear-fuel-fragments-fukushima-found-europe-study-significant-part-fukushimas-radioactivity-hot-particles-film-air-filter-norway-photo

6. http://e360.yale.edu/feature/radioactivity_in_the_ocean_diluted_but_far_from_harmless/2391/

7. http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2012-08-russia-announces-enormous-finds-of-radioactive-waste-and-nuclear-reactors-in-arctic-seas

8. http://rt.com/news/196364-fukushima-radiation-record-typhoon/

***

Experiment Romania – Mâncarea NANO! (III)

Microtehnologie, biotehnologie si nanotehnologie
Aceste tehnologii sunt definite de cuvinte barbare, sunete oarecum departe de a fi familiare fiecaruia, evitate cu o disimulare fatarnica dar bine raspandita in mass-media oficiala, atât in cea scrisa cat şi in cea audio-vizuala.
Astfel, designeri, cercetători şi dezvoltatori, personaje  care deocamdata prefera calmul laboratoratorului, unei expuneri fatise in fata eventualei furtuni mediatice pe care ar starni-o in afara laboratorului, pentru care entuziasmul maselor cu privire la ceea ce fac, dezvolta sau creaza, sunt de obicei insotite de diferite feluri de critici sau de disidenţa fatisa a celor informati, cam exact ceea ce se întâmplă zilnic cu OMG-urile sau, mai comun, cu utilizarea inca a energiei nucleare cu riscurile aferente, ceea ce face ca această tehnologie sa fie inca un subiect practic tabu.
Descris ca fiind noi, aceste tehnologii nu sunt însă chiar atât de recente. Inclusiv nano-tehnologie (sau, mai simplu, nano, pentru scurtarea cuvantului), s-au născut, unde altundeva decat în Statele Unite.
Tehnologiile nano nu au lăsat evident indiferente anumite sfere, in special franceze, de oameni de ştiinţă, ingineri şi astfel, relativ rapid Comisariatul Energiei Atomice (CEA) a devenit brusc foarte interesat. Prin 1990, CEA din Grenoble, prin Jean Therme, cel care a propulsat oraşul pe drumul cel bun, in special pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Astfel, s-a născut în anul 1998 Proiectul Minatec, care prin promotorii săi – aceeasi care astăzi au sprijinul valoros al primarului din Grenoble, dl. Michel Destot, el însuşi un fost inginer la CEA – ambiţia de a fi în fruntea inovării în Europa, institutul din Grenoble avand doar doi concurenţi in lume: Laboratorul din Los Angeles (SUA) şi cel din Tsukuba (Japonia).
Dar mai întâi ceea reprezinta aceasta tehnologie tip nano? Ei bine, acestea sunt tehnologiile care permit manipularea materiei la scară nanometrica, adică de o miliardime de metru. La acest nivel, atomii pot fi manipulati  la fel ca piesele de LEGO, situatie care sugerează perspective greu de imaginat momentan, în termeni de miniaturizare pentru a crea materiale noi, de interventie, de ce nu, chiar asupra ingineriei genetice. Au aparut motoare moleculare, trape moleculare, chiar nanoboti – roboti moleculari. Pe scurt, reprezinta o revoluţie care afectează puternic toate domeniile vieţii, de la umanitate la mediu, si care este, de asemenea, insotita de creşterea apetitului pentru (suna cunoscut? O alta definitie a lacomiei) influentarea puternica a politicile economice şi in masura sa genereze riscuri extrem de grave, după cum am discutat mai inainte.

Nanotechnology
Cercetare pe zona de microinfinit este în măsură să provoace si multe întrebări şi in egala masura preocupări foarte legitime legate de etica unor astfel de tehnologii. Care sunt implicatiile utilizarii falsificarii de atomi sau molecule într-o lume în care noi ştim acum că omenirea este direct expusa riscului de extinctie provocata propriuzisa?
Aceste locuri de muncă „high-tech” sunt ele capabile sa inverseze aceasta tendinţa sau din contra sa o accelereze? Nu sunt ele oare destul de probabil implicate in promovarea creşterii în continuare a faptului ca beneficiile revin strict acelei minoritati de 1%, minoritate ce controleaza deja peste 90% din bogatia si resursele acestei planete? Nanotehnologiile, pot fi ele cauza progresului social sau pot genera si conduce la alte reguli de viaţă, la un comportament impus insidios şi prin care,omul, un simplu cetăţean “abstract”,  sa devina brusc dependent, redus in cele mai multe din cazuri la o simpla cifra dintr-o statistica mai mult sau mai putin oficiala?
Dacă cineva se referă la alte tehnologii, cum ar fi de exemplu OMG-urile, ştim că firmele mari ale businessului agricol, după ce si-au însuşit exclusivitatea de brevetare a tuturor  formelor de viata si au primit si beneficii financiare uriase, nu contribuie aproape deloc la imbunatatirea conditiilor de viata ale populaţiilor din Lumea a III-a, desi au susţinut fatarnic, cam întotdeauna, ca instituţiile internaţionale majore, cum ar fi FMI contribuie la dezvoltare si democratizare.
În ceea ce priveşte beneficiile aşa-numitei energii nucleare curate, nu este puţin faptul că FED-ul şi entitatile militare, obtin beneficii considerabile in detrimentul celor ce, în calitate de simpli rezidenţi/cetăţeni protesteaza pentru reducerea sau inchiderea acestor facilitati, unele invechite, uzate fizic si moral, si care nu au reusit sa incline balanta in directia reînnoirii parcului de reactoare, desi cand sunt intrebati, pur şi simplu întrebati de ajutorul fiscale primit prin investiţii costisitoare financiare (EPR de exemplu a primit 3000000000$) şi au si un impact redus spre inexistent asupra particulelor radioactive care „scăpa” prin coşurile de la centralele electrice sau prin reprocesarea materialului fisionabil epuizat şi supus depozitarii, in diverse tari, cu politicieni corupti, si controlul societatii civile redus la tacere de atotputernicele servicii ce conduc de fapt intregul circ.
Există, evident, fani si sustinatori ai acestor nanotehnologii şi, atentie, printre ei sunt nu numai oameni de ştiinţă în căutarea de ceva nou, revolutionar. Nu, acolo sunt si sponsorii acestui tip de cercetare: politicienii (deja cointeresati material si deci sustinatori ai tehnologiei) de la orice nivel, firmele de stat (militare sau nu), mai mult sau mai puţin susţinute de către acestia din urmă. Argumentele nu variază insa foarte mult:
1) Nimic nu poate preveni geniul uman, al cărui obiectiv este acela de a crea şi inventa. Actuala bunăstare lor le-o datoram (dupa cum se exprima cam 3 din 4 membri ai umanităţii?) Rezultă din aceste constatări ca lobby-ul este deja calat si orientat.
2) În cazul în care cercetătorii francezi, si Europa nu va dezvolta aceste tehnologii, ele vor fi dezvoltate altundeva: fie in SUA, fie in Japonia, state care s-au alăturat deja in aceasta cursa. Ne lăsăm oare sedusi de nasul contractelor extrem de grase?
3) Si apoi tehnologia, orice ar fi, este neutra. Comanda un om, indiferent dacă acesta acţionează în dezvoltarea de aplicaţii pentru bine sau, cum deja ne-am obisnuit, pentru rău, distrugere. Daca cineva a pus la îndoială vreodată amprenta acestor materiale rezultate din această cercetare asupra lui insusi, este dificil de prezumat si evidentiat? Masina, un simbol al puterii şi al succesului social, nu induce ea oare si comportamentul şoferului aflat la volan? Din cea mai frageda copilărie, condusi de către mass-media specializata pe publicitate, personalitatea noastră este modelată de o varietate de obiecte în continuă schimbare şi care devin din ce în ce mai sofisticate, cu toate, departe de ea, acestea chiar nu sunt de mare interes.
Tehnologii care, departe de a fi neutre, au in prezent o pondere enormă asupra individului. Ele sunt astfel capabile sa orienteze atitudinile, înclinaţiile, şi, de ce nu, au puterea pe care o au in deciziile sale. Se poate astfel exploata mai apoi acest aspect pentru întoarcerea lui făţişa, adica exact asa cum se prevazuse pentru el proiectul initiatt. De obicei, tehnologia  răspunde la aspiraţiile care nu sunt neapărat personale, dar care, fiind o parte a unui grup social, tind să îndeplinească mai degrabă un proiect social, ceea ce numim inginerie sociala adica.

Sfarsitul partii III